Zespół Szkół w Sokółce

Smaller Default Larger

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży


Dyrektor Zespołu Szkół w Sokółce informuje, że do 15 lutego 2021 r. można składać wnioski o stypendia dla uzdolnionej młodzieży (tzw. stypendium Starosty).

O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

1.uzyskali na koniec I roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

2.są laureatami lub finalistami przedmiotowego konkursu, olimpiady na szczeblu co najmniej powiatowym oraz uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

O stypendium sportowo-artystyczne mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1.uzyskali na koniec I semestru średnią ocen nie niższą niż 3,00 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

2.są laureatami lub finalistami zawodów, turniejów, olimpiad sportowych lub konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym.
Uczniowie ubiegający się o stypendium mogą być dodatkowo oceniani za aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego lub w innych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.

Wypełnione druki wniosku wraz z zaświadczeniami oraz klauzulę proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021r.

Więcej informacji udzielą wychowawcy klas.

1. Wniosek o przyznanie stypendium

2. Regulamin przyznania stypendium

3. Klauzula informacyjna

Zespół Szkół w Sokółce
ul. Mickiewicza 11

tel: (85) 711-25-29

fax: (85) 711-25-74

e-mail: sekretariat@liceumsokolka.pl

dyrektor: dyrektor@liceumsokolka.pl

pedagog: pedagog@andryszczyk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@liceumsokolka.pl

 


Snapchat

Do końca roku zostało

Do końca roku szkolnegoWakacje! dni.
Czerwiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Projekty i współpraca

Współpraca polsko-białoruska