Zespół Szkół w Sokółce

Smaller Default Larger

Niepubliczny Zakład Medycyny Szkolnej

 

Niepubliczny Zakład Medycyny SzkolnejNiepubliczny Zakład Medycyny Szkolnej „Szkol-Med” Regina Dowgiert sprawuje opiekę profilaktyczną nad uczniami w placówkach nauczania i wychowania na terenie miasta i gminy Sokółka (14 szkół), z wyłączeniem Szkoły Podstawowej w Rozedrance Starej. Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania realizowana jest na podstawie Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 164 z 2008 r., poz. 1027).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem sprawuje:

 1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu wykonywania praktyki lekarskiej, do którego zgłaszają się uczniowie wraz z rodzicami;

 2. lekarz stomatolog w ogólnodostępnej poradni stomatologicznej;

 3. pielęgniarka / higienistka szkolna, która sprawuje opiekę w gabinecie palcówki szkolnej.

Zakres i organizacja opieki zdrowotnej w środowisku nauczania regulowane są Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248). Zgodnie z nimi profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje:

 1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, polegających na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, zaburzeń lub wad przez zastosowanie szybkich metod badania,

 2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,

 3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,

 4. sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń lekarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,

 5. edukację w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz prowadzenie u uczniów grupowej profilaktyki fluorkowej,

 6. czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej,

 7. udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia,Niepubliczny Zakład Medycyny Szkolnej

 8. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, wypadków i zatruć,

 9. udzielanie pomocy przedlekarskiej podczas imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym organizowanych przez szkołę, w godzinach pracy pielęgniarki lub higienistki szkolnej,

 10. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,

 11. prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.

 Regina Dowgiert

 

GABINET PROFILAKTYKI I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

8.00 – 13.00

wtorek

8.00 – 13.00 (ZSR)*

środa

8.00 – 12.00 (od 12.00 - 16.00 ZSR)*

czwartek

8.00 – 12.00 (od 12.00 - 16.00 ZSR)* 

piątek

8.00 – 13.00 (ZSR)*

pielęgniarka: Regina Dowgiert

 * - kolorem czerwonym oznaczono godziny pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce

 

Internat i stołówka Zespołu Szkół w Sokółce

 

Internat Zespołu Szkół w SokółceInternat Zespołu Szkół w Sokółce mieści się przy ulicy Mickiewicza 11a i jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla uczniów naszej szkoły, a w miarę posiadanych wolnych miejsc, dla uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Sokółka, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. W internacie zapewniona jest całodobowa opieka. Dyżury pełnią wykwalifikowani wychowawcy oraz opiekunowie nocni.

Dysponujemy 30 miejscami z pokojami 2, 3 lub 4 osobowymi. W każdym sektorze znajdują się toalety i łazienki z natryskami. Młodzież ma do dyspozycji świetlicę, gdzie można obejrzeć wiadomości, dobry film, poczytać książkę czy miło spędzić czas z kolegami.

W internacie funkcjonuje stołówka, gdzie można smacznie zjeść, a nasze panie kucharki chętnie przystają na propozycję dań preferowanych przez młodzież.

Zapewniamy wsparcie psychologiczne oraz możliwość rozwijania zainteresowań kulturalnych i sportowych Staramy się stworzyć miłą i przyjazną atmosferę, tak by młodzież czuła się u nas jak w domu. Zapewniamy dobre warunki do nauki, organizujemy czas na cichą naukę własną. Utrzymujemy stały kontakt z  rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, współpracujemy także z poradnią pedagogiczno – psychologiczną.

Dużym powodzeniem cieszą się już tradycyjne imprezy internackie tj.: Pasowanie na wychowanka internatu - otrzęsiny, Andrzejki, Jasełka wraz z uroczystą wieczerzą wigilijną, czwartkowe wieczory filmowe, a także integrujące wyjścia z młodzieżą (kino, pizza, lodowisko). W czasie wolnym organizujemy zajęcia tematyczne i warsztaty wspierając się pomysłami naszej młodzieży. W sezonie lubimy wspólne ogniska i dobrą zabawę. Dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie wychowanków, młodzież ma możliwość korzystania z hali sportowej, gdzie często rozgrywane są mecze piłki nożnej i siatkowej, tenisa stołowego oprócz tego można zadbać o swoją kondycję na siłowni.

Wszelkie nieporozumienia i problemy staramy się rozwiązywać na bieżąco w ramach kompetencji zawodowych, skupiamy się przede wszystkim na sukcesach osobistych i szkolnych naszych podopiecznych oraz na dążeniu do poprawy problematycznych postaw i zachowań uczniów. Kładziemy nacisk na kształtowanie kultury osobistej i sztuki tolerancji, a także na dążeniu do otwartości i wzajemnego poszanowania.

Naszym wychowankom zapewniamy:

- odpowiednie warunki do nauki,

- miłą i życzliwą atmosferę,

- kompetentną opiekę wychowawcza,

- poczucie bezpieczeństwa,

- miłe spędzanie czasu wolnego (imprezy, wspólne wyjścia, wycieczki),

- wieczory filmowe,

- zajęcia i warsztaty tematyczne

- zajęcia sportowe

 

{gallery}internat{/gallery}

Baza sportowa szkoły

 

Hala sportowaHala sportowa, oddana do użytku w 2005 roku, składa się z trzech sektorów oddzielonych kotarami, posiada pełnowymiarowe boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. Trybuny, znajdujące się wzdłuż boiska, mieszczą ok. 500-osobową widownię. Na hali odbywają się zajęcia wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Sokółce oraz gościnnie-Zespołu Szkół Rolniczych. Po lekcjach na hali  prowadzone są treningi poszczególnych sekcji funkcjonujących przy szkole oraz grup zorganizowanych funkcjonujących przy innych szkołach lub sokólskich zakładach pracy. Na hali przeprowadzane są również zawody na szczeblu powiatu, województwa, Polski. Hala czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 22.00; w soboty od 9.00 do 13.00.

Sala lustrzana wyposażona jest w lustra i sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć z gimnastyki, sportów walki, tańców, aerobiku. Do dyspozycji nauczycieli są stepy, maty, skakanki, materace, hula hop.

Siłownia wyposażona jest w sprzęt specjalistyczny do ćwiczeń siłowych. Młodzież korzysta z niego podczas zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych.Siłownia

Sala bokserska wyposażona w ring, worki treningowe, materace, piłki lekarskie, lustra. Sala wykorzystywana jest przez UKS Boxing.

Wielofunkcyjne boisko zewnętrzne oddane zostało do użytku w 2008 roku. Przeznaczone jest do gry w piłkę ręczna, piłkę nożną, tenis ziemny, siatkówkę, koszykówkę. Przy boisku znajduje się również bieżnia tartanowa z czterema torami o dł. 50 metrów. Boisko jest otwarte dla wszystkich chętnych, którzy chcą uprawiać te dyscypliny po zajęciach lekcyjnych.

Obiekty sportowe znajdujące się przy Zespole Szkół służą nie tylko uczniom, ale także wszystkim mieszkańcom Sokółki.

 

W tym miejscu pojawi się galeria bazy sportowej

Biblioteka szkolna

 

Biblioteka szkolnaHistoria biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Sokółce sięga do roku 1947. Wtedy to na bazie istniejącego gimnazjum utworzono liceum jako pełną szkołę średnią. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej to książka autorstwa braci Bolesława i Józefa Adamowiczów pod tytułem „Przez Atlantyk” wydana jeszcze przed II wojną światową, bo w roku 1934 przez redakcję „Płomyka”.

Bibliotekę szkolną tworzą Wypożyczalnia i Czytelnia będąca jednocześnie Centrum Multimedialnym Szkoły. Mieszczą się one w głównym budynku szkoły w sali nr 5. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 20 tys. woluminów, prenumerowane i gromadzone są wszystkie potrzebne czasopisma metodyczne, czasopisma popularnonaukowe, społeczno-kulturalne do wykorzystywania przez nauczycieli, uczniów i rodziców. Zbiory w bibliotece szkolnej zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD).

W zbiorach biblioteki znajdują się dokumenty wizualne i audiowizualne (kasety VHS, płyty DVD, CD, encyklopedie multimedialne). Do dyspozycji czytelników są dostępne dwa katalogi: alfabetyczny i rzeczowy. Jest to jedyna interdyscyplinarna pracownia w szkole, której sprawne funkcjonowanie jest gwarancją realizacji nowej podstawy programowej.

Biblioteka posiada pakiet FILMOTEKA SZKOLNA - niekomercyjny zestaw filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych. To doskonała pomoc do uczenia się krok po kroku trudnej sztuki odbioru dzieł audiowizualnych.

Czytelnia

Czytelnia pełni funkcję Centrum Multimedialnego Szkoły, znajdują się tu stanowiska komputerowe z podłączeniem do Internetu, skaner, drukarka do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli w celach edukacyjnych. W czytelni znajduje się także telewizor, odtwarzacz DVD, video, zbiór kaset VHS i filmów DVD oraz encyklopedii multimedialnych. Materiały te są wykorzystywane przez uczniów (przygotowania do lekcji, olimpiad i konkursów, rozwijanie zainteresowań), oraz nauczycieli (jako materiały wzbogacające i urozmaicające proces dydaktyczny).

Czytelnia szkolna jest miejscem, w którym dojeżdżająca młodzież może spokojnie spędzić czas w oczekiwaniu na autobus, odrobić lekcje, skorzystać z różnych źródeł informacji. Z materiałów zgromadzonych w czytelni korzystają też rodzice i rodzeństwo naszych uczniów, wielokrotnie też absolwenci.

Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. W latach 2003-2006 cały księgozbiór został elektronicznie skatalogowany, powstała biblioteczna baza danych. Udostępnianie księgozbioru odbywa się komputerowo z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych i programu MOL.

Praca biblioteki to nie tylko tradycyjne wypożyczanie książek. To również poradnictwo czytelnicze, pomoc w wyszukiwaniu informacji, w dotarciu do właściwych źródeł, pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, do egzaminu maturalnego, konsultacje dla uczniów i nauczycieli w sprawie zasad sporządzania bibliografii.

Działalność biblioteki to również szereg działań podjętych w celu poprawy i podniesienia stanu czytelnictwa w szkole. Są to m. in. wystawy literackie, rozmowy indywidualne, poradnictwo czytelnicze, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze i fotograficzne, dyktando ogólnoszkolne, spotkania autorskie, apele.

Wypożyczalnia książekOd 2001 r. przy bibliotece działa Koło Wolontariusza, które zajmuje się organizacją popołudniowych zajęć dla dzieci przebywających na Oddziale Dziecięcym ZOZ w Sokółce. Biblioteka zajmuje się koordynacją prac koła, opiekuje się wolontariuszami, utrzymuje regularny kontakt z personelem medycznym Oddziału. Młodzież pełni po południu dyżury na Oddziale, organizuje chorym dzieciom zajęcia edukacyjne, plastyczne, gry, zabawy, uroczystości typu wróżby Andrzejkowe, Walentynki, zabawy karnawałowe, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Wolontariusze organizują co roku Mikołajki, pozyskują środki od sponsorów na drobne upominki dla chorych dzieci. Działalność ta przyjmowana jest bardzo ciepło przez pacjentów i personel Oddziału Dziecięcego sokólskiego szpitala.

Nasza biblioteka realizuje też szereg projektów unijnych zdobywając w ten sposób dodatkowe środki i fundusze na wzbogacenie wyposażenia biblioteki i zwiększenie możliwości rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów.

 

 {gallery}biblioteka{/gallery}

Pracownie przedmiotowe

 

Pracownia Zespół Szkół w Sokółce dysponuje dobrą bazą dydaktyczną. Większość pracowni przedmiotowych wyposażona jest na stałe w rzutniki multimedialne. Laptopy, które otrzymali wszyscy nauczyciele w ramach realizowanego projektu, umożliwiają korzystanie podczas zajęć lekcyjnych z zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie. W pracowni języka niemieckiego znajduje się interaktywana tablica multimedialna, z której można korzystać podczas zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów. W szkole znajduje się bezprzewodowa sieć WiFi, dostępna dla wszystkich uczniów. Szkoła, jako jedna z trzech w województwie posiada pracownię informatyczną, wyposażoną w komputery iMac firmy Apple z zainstalowanym systemem MacOSX oraz systemem Linux. Druga pracownia – to najnowsza pracownia z systemem Windows 10, która została wyposażona w 2016 roku. Sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych, pracownie są remontowane i wyposażane w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

 

{gallery}Pracownie{/gallery}

Zespół Szkół w Sokółce
ul. Mickiewicza 11

tel: (85) 711-25-29

fax: (85) 711-25-74

e-mail: sekretariat@liceumsokolka.pl

dyrektor: dyrektor@liceumsokolka.pl

pedagog: pedagog@andryszczyk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@liceumsokolka.pl

 


Snapchat

Do końca roku zostało

Do końca roku szkolnegoWakacje! dni.
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Projekty i współpraca

Współpraca polsko-białoruska