Zespół Szkół w Sokółce

Smaller Default Larger

Niepubliczny Zakład Medycyny Szkolnej

 

Niepubliczny Zakład Medycyny SzkolnejNiepubliczny Zakład Medycyny Szkolnej „Szkol-Med” Regina Dowgiert sprawuje opiekę profilaktyczną nad uczniami w placówkach nauczania i wychowania na terenie miasta i gminy Sokółka (14 szkół), z wyłączeniem Szkoły Podstawowej w Rozedrance Starej. Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania realizowana jest na podstawie Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 164 z 2008 r., poz. 1027).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem sprawuje:

 1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu wykonywania praktyki lekarskiej, do którego zgłaszają się uczniowie wraz z rodzicami;

 2. lekarz stomatolog w ogólnodostępnej poradni stomatologicznej;

 3. pielęgniarka / higienistka szkolna, która sprawuje opiekę w gabinecie palcówki szkolnej.

Zakres i organizacja opieki zdrowotnej w środowisku nauczania regulowane są Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248). Zgodnie z nimi profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje:

 1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, polegających na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, zaburzeń lub wad przez zastosowanie szybkich metod badania,

 2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,

 3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,

 4. sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń lekarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,

 5. edukację w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz prowadzenie u uczniów grupowej profilaktyki fluorkowej,

 6. czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej,

 7. udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia,Niepubliczny Zakład Medycyny Szkolnej

 8. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, wypadków i zatruć,

 9. udzielanie pomocy przedlekarskiej podczas imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym organizowanych przez szkołę, w godzinach pracy pielęgniarki lub higienistki szkolnej,

 10. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,

 11. prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.

 Regina Dowgiert

 

GABINET PROFILAKTYKI I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

8.00 – 13.00

wtorek

8.00 – 13.00 (ZSR)*

środa

8.00 – 12.00 (od 12.00 - 16.00 ZSR)*

czwartek

8.00 – 12.00 (od 12.00 - 16.00 ZSR)* 

piątek

8.00 – 13.00 (ZSR)*

pielęgniarka: Regina Dowgiert

 * - kolorem czerwonym oznaczono godziny pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce

 

Godło Polski
Zespół Szkół w Sokółce
ul. Mickiewicza 11

tel: (85) 711-25-29

fax: (85) 711-25-74

e-mail: sekretariat@liceumsokolka.pl

dyrektor: dyrektor@liceumsokolka.pl

pedagog: pedagog@andryszczyk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@liceumsokolka.pl

 


Snapchat

Do końca roku zostało

Do końca roku szkolnegoWakacje! dni.
Wrzesień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Projekty i współpraca

Współpraca polsko-białoruska