2A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka IG 6 r_wos-1/4 #ws2 102
r_matematyka-2/4 #m2 101
  r_wos-1/4 #ws2 102
r_matematyka-2/4 #m2 101
u_hist.i sp.-1/2 #hs2 102
u_przyroda-2/2 #p2 106
2 8:55- 9:40 r_historia-1/4 #rh2 4
r_geografia-2/4 #g2 106
r_angielski-1/4 #ja2 N 102
r_rosyjski-2/4 #rr2 105
r_j.polski-4/4 #jp2 N 02
j.angielski CZ N 102 r_wos-1/4 #ws2 102
r_matematyka-2/4 #m2 101
r_historia-1/4 #rh2 4
r_geografia-2/4 #g2 106
3 9:50-10:35 r_historia-1/4 #rh2 4
r_geografia-2/4 #g2 106
r_angielski-1/4 #ja2 N 102
r_rosyjski-2/4 #rr2 105
r_j.polski-4/4 #jp2 N 02
u_hist.i sp.-1/2 #hs2 102
u_przyroda-2/2 #p2 106
r_angielski-1/4 #ja2 N 102
r_rosyjski-2/4 #rr2 105
r_j.polski-4/4 #jp2 N 02
j.angielski CZ N 102
4 10:50-11:35 j.polski MK N 02 wf-1/2 #w4 @
wf-2/2 #w5 @
r_historia-1/4 #rh2 4
r_geografia-2/4 #g2 106
r_angielski-1/4 #ja2 N 102
r_rosyjski-2/4 #rr2 105
r_j.polski-4/4 #jp2 N 02
wf-1/2 #w4 @
wf-2/2 #w5 @
5 11:45-12:30 u_edu_humani BK 102 wf-1/2 #w4 @
wf-2/2 #w5 @
matematyka IG 6 godz.wych JH 4 matematyka IG 6
6 12:50-13:35 BK 102 u_e j.angielski CZ N 102 j.niemiecki-2/2 #n2 8 j.polski MK N 02 j.polski MK N 02
7 13:45-14:30 r_wos-1/4 #ws2 102
r_matematyka-2/4 #m2 101
j.rosyjski-1/2 IS 105 GL N 03 wdzr j.polski MK N 02 j.rosyjski-1/2 IS 105
j.niemiecki-2/2 #n2 8
8 14:40-15:25 religia_k JG 103       religia_k JG 103
Obowiązuje od: 05.11.2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-11-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum