Zaproszenie do udziału w konkursie 2018

Utworzono: środa, 31, styczeń 2018 21:52
Odsłony: 3693

Zaproszenie do udziału w konkursie

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół województwa podlaskiego do udziału w konkursie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej

"Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela"

Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok zwane dalej Organizatorem we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Ośrodkiem Doskonalenia w Łomży, Biblioteką Pedagogiczną w Łomży, Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego oraz Departamentem Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
w Białymstoku.

Cele konkursu:
1. Zachęcenie nauczycieli do wspomagania dydaktyki przedmiotowej narzędziami TIK.
2. Opracowanie materiału edukacyjnego z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.
3. Popularyzacja materiałów edukacyjnych i opublikowanie w zasobach Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

Czas trwania konkursu:

Od 10 stycznia 2018 r. do 4 maja 2018 r.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do na adres organizatora konkursu.

Zasady Konkursu
1. Konkurs odbywa się jednoetapowo.
2. Przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:   

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie Konkursu zamieszczonym w załączniku dostępnym na stronie cen.bialystok.pl.

Zapraszamy

Katarzyna Gagan
koordynator merytoryczny PPE
w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku