Konkurs "Na Tropie"

Utworzono: czwartek, 22, luty 2018 19:11
Odsłony: 7033

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju organizuje konkurs „Na tropie” finansowany ze środków pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w ramach Funduszy norweskich i EOG.

Celem konkursu jest wyszukanie i przedstawienie wątków polskiej historii, kultury, sztuki, nauki, tradycji, w których pojawia się aspekt norweski (i odwrotnie) lub miejsc ważnych dla Polski i Norwegii. Koncepcja przedstawienia wybranego aspektu jest dowolna (można stworzyć kolaż zdjęć, namalować obraz, odegrać scenkę, zadeklamować napisany wiersz, nagrać teledysk etc.). Ważne jest aby jej finalne przedstawienie miało formę materiału wideo (nagranie np.: prezentacji kolażu, opowiadania o namalowanym obrazie, deklamacji wiersza, reportażu, filmu etc.).

Konkurs skierowany jest do uczniów I, II i III klas polskich szkół publicznych ponadpodstawowych (sugerowany wiek uczniów: 16 -17 lat), położonych w gminach o liczbie mieszkańców do 100 tysięcy.

W konkursie wezmą udział 8-osobowe zespoły (7 uczniów i 1 nauczyciel–opiekun). Każda szkoła może być reprezentowana tylko przez jeden zespół, który może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową. Nagrodami w konkursie są voucher na zakup sprzętu sportowego (o wysokości odpowiednio 700, 500 i 300 za I, II lub III miejsce). Dodatkowo, każda ze szkół reprezentowana przez zwycięski zespół otrzyma również bon podarunkowy w wysokości 3000 zł na zakup sprzętu sportowego. Za udział w konkursie przewidziano również wyróżnienia. Zwycięzcy wezmą także udział w wizycie studyjnej w Warszawie i spotkają się z norweskimi rówieśnikami.

Termin rejestracji i nadsyłania prac konkursowych mija 7 marca 2018 roku. Aby wziąć udział w konkursie opiekun-nauczyciel, dyrektor szkoły lub inny pracownik danej placówki oświatowej musi dokonać rejestracji zespołu uczestników za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursowej www.konkursnatropie.pl , na której znajdują się inne szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce zachęca uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Sokółce
Jadwiga Bieniusiewicz