Zespół Szkół w Sokółce

Oficjalana witryna Zespołu Szkół w Sokółce, w skład którego wchodzi Liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce
Smaller Default Larger

Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego. Szczegółowe informacje na stronie wrotapodlasia.pl

Burmistrz Sokółki ogłasza nabór wniosków na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

O nagrodę może ubiegać się uczeń lub osoba dorosła, która wyróżnia się zdolnościami artystycznymi, odnosi sukcesy na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Nagrodę może otrzymać uczeń bez względu na miejsce zamieszkania, uczęszczający do szkoły: podstawowej, gimnazjum albo szkoły ponadgimnazjalnej, funkcjonującej na terenie Gminy Sokółka lub osoba dorosła zamieszkała na terenie Gminy Sokółka. Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2017r.

Nagroda może być przyznana w różnorodnych dziedzinach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a w szczególności: fotografia, literatura, malarstwo, muzyka, rzeźba, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuka wizualna, taniec, teatr, tkactwo.

Kandydatów do nagrody zgłaszają: szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Sokółka, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze kultury, Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Sportu Rady Miejskiej w Sokółce.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, tel. 85-7110942, pokój nr 306 w Urzędzie miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1.

Zasady i tryb przyznawania nagrody określone są w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2015r. oraz w Zarządzeniu Nr 423/2017 z dnia 6 października 2017r.

Lista stypendystów XXII edycji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski”:

 

Stypendia naukowe:

  1.   Michał Piotr Kułakowski
  2.   Piotr Ryszkiewicz
  3.   Adam Kozłowski
  4.   Grzegorz Garbuz
  5.   Artur Jelski
  6.   Marek Sztabkowski
  7.   Marcin Błahuszewski
  8.   Paweł Jacewicz
  9.   Paulina Michałowska

Stypendia sportowo – artystyczne:

  1.   Izabela Sobolewska
  2.   Justyna Kozłowska
  3.   Izabela Szoda
  4.   Urszula Głódź
  5.   Dawid Adam Tochwin
  6.   Róża Asanowicz
  7.   Gabriela Hołubowicz
  8.   Wojciech Kul
  9.   Karolina Krawiel
 10.  Dominika Stelmaszek
 11.  Michał Mateusz Sujeta
 12.  Anna Turko

Stypendia przyznano na okres od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 4 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 podczas Powiatowej Gali Sportu Szkolnego w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Sokółce.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

NOWY REGULAMIN STYPENDIUM DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

 

Od drugiego semestru tego roku szkolnego obowiązują nowe kryteria przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży. Będą one przyznawane w dwóch kategoriach: naukowe i sportowo-artystyczne (w danej edycji można ubiegać się o stypendium tylko w jednej kategorii).

O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  1. uzyskają na koniec semestru lub roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 4,75, oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

  2. są laureatami lub finalistami przedmiotowego konkursu, olimpiady na szczeblu co najmniej powiatowym, oraz uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

O stypendium sportowo-artystyczne mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. uzyskają na koniec semestru lub roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 3,00, oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

  2. są laureatami lub finalistami zawodów, turniejów, olimpiad sportowych lub konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym.

Uczniowie ubiegający się o stypendium mogą być dodatkowo oceniani za aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego lub w innych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.

Szczegółowy regulamin, system punktacji i druki wniosków dostępne są u pedagoga szkolnego oraz na szkolnej stronie internetowej. Wnioski o stypendia dla uzdolnionej młodzieży będzie można składać u pedagoga szkolnego po feriach zimowych.

 

pedagog szkolny
Krystyna Możejko-Andryszczyk

Nowa Uchwała Stypendialna

 

Stypendia z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży

 

Stypendia dla uzdolnionej młodzieżyZ radością informujemy, że stypendia z „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży kształcącej się w Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego” otrzymują następujący uczniowie:

 

1. Michał Piotr Kułakowski

2. Piotr Ryszkiewicz

3. Grzegorz Garbuz

4. Paweł Jacewicz

5. Urszula Głódź

6. Wojciech Matuk

7. Marcin Błahuszewski

8. Adam Kozłowski

9. Natalia Borys

10. Róża Asanowicz

11. Dominika Stelmaszek

12. Łukasz Puszko

13. Anna Turko

14. Artur Jelski

15. Izabela Szoda

16. Izabela Sobolewska

 

Gratulujemy!

Przypominamy, że wnioski o te stypendia składa się dwa razy w roku – we wrześniu i lutym. Trzeba uzyskać średnią ocen nie niższą niż 3,5, co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, centralnym, międzynarodowym; działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego.

 

Stypendia

 

stypendiumDo 15 lutego można składać u pedagoga szkolnego wnioski o stypendia dla uzdolnionej młodzieży.

O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1) uzyskają na koniec semestru lub roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
2) są laureatami lub finalistami przedmiotowego konkursu, olimpiady na szczeblu co najmniej powiatowym oraz uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

O stypendium sportowo-artystyczne mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) uzyskają na koniec semestru lub roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 3,00 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
2) są laureatami lub finalistami zawodów, turniejów, olimpiad sportowych lub konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym.

Uczniowie ubiegający się o stypendium mogą być dodatkowo oceniani za aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego lub w innych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.

Szczegółowy regulamin, system punktacji i druki wniosków dostępne są u pedagoga szkolnego oraz na szkolnej stronie internetowej.

 

Krystyna Możejko-Andryszczyk

Zespół Szkół w Sokółce
ul. Mickiewicza 11

tel: (85) 711-25-29

fax: (85) 711-25-74

e-mail: sekretariat@liceumsokolka.pl

dyrektor: dyrektor@liceumsokolka.pl

pedagog: pedagog@andryszczyk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@liceumsokolka.pl

 


Snapchat

Do końca roku zostało

Do końca roku szkolnegoWakacje! dni.
Kwiecień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Projekty i współpraca

Współpraca polsko-białoruska